Punere in functiune P.I.F.

Noi sprijinim clientul pentru punerea in functiune a sistemelor mecanice, electrice si software, care sunt necesare pentru functionarea proceselor. Punerea in functiune este operatia de service care se desfasoara in momentul primei utilizari a unui echipament, dupa lucrarile de montare, de reglare, de extindere, de upgrade, de reutilare tehnica, de conservare. Rolul acestei operatiuni este de a se verifica daca echipamentul satisface cerintele de functionare, in conditii de siguranta, conform regulamentelor si normativelor tehnice si de a realiza reglarea acestuia in raport cu cerintele procesului pe care il deserveste.
Punerea in functiune implica:
 Mecanic: reglarea unitatilor de proces, pozitiilor de preluare si modulelor de transfer din cadrul procesului.
 Electric: verificarea tuturor conexiunilor electrice pentru functionarea sistemului si setarea parametrilor de functionare a dispozitiveor periferice, senzori (de detectie, temperatura, presiune), aparate de pozitionare sau de interogare calitate, debitmetre etc.
 Software & Proces: setarea parametrilor relevanti ai procesului si punerea in aplicare a procesului de productie, cu scopul de a indeplini criteriile de receptie.
Admiterea functionarii presupune verificarea si validarea rezultatelor masuratorilor si incercarilor executate la punerea in functiune. Scopul acesteia este de a confirma indeplinirea conditiilor de functionare in siguranta, in concordanta cu normativelor tehnice si cerintele sistemului.